Hypox va oksidlovchi aralashmalar elektroliz uskunasi (Natriy gipoxloriti + oksidlovchi moddalar)

Namangan viloyati, “Rovot” STU da suv olish inshootlari qurilishi.